Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Закупуване на течни горива – дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение № 1- неразделна част от документацията, за МПС собственост и

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Закупуване на течни горива – дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение № 1- неразделна част от документацията, за МПС собственост и

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0004
Публикувано на: сряда, 07 февруари 2018
Валидно до:

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: "Закупуване на течни горива - дизелово гориво и безоловен бензин А95Н, съгласно Приложение № 1- неразделна част от документацията, за МПС собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения ОП "Общински имоти", ОП "Спортни имоти", ОП "Транспорт", ОП "Туризъм", ОП "Летен театър, фестивали и концерти", СЗ "Център за временно настаняване-2."

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0004

свали като pdf разглеждания: 1222 последна промяна: 13:41:07, 13 март 2018