Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 234 от ЗОП

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 234 от ЗОП

Публикувано на: сряда, 21 март 2018
Валидно до: сряда, 21 март 2018, 11:31

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 234 от ЗОП, относно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП, с предмет: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително подмяна на авто части, възли, детайли и консумативи, доставка, регенерат и монтаж на гуми, на леки, товарни автомобили, автобуси и мотопеди, специални автомобили и техника, собственост и на разпореждане на Община Бургас и нейни поделения - ОП "Спортни имоти", ОП "Транспорт", ОП "Общински имоти", ОП "Туризъм", ОП "Летен театър, фестивали и концерти", ОП "Чистота Еко", СЗ "Домашен социален патронаж", СЗ "Детска млечна кухня", СЗ "Център за временно настаняване - 2".

 


Електронна преписка


свали като pdf разглеждания: 1433 последна промяна: 10:03:26, 30 март 2018