Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: „Покупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас.“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0006
Публикувано на: вторник, 13 февруари 2018
Валидно до: вторник, 13 февруари 2018, 11:26

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет: окупка на корабен дизел (газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас."

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0006

свали като pdf разглеждания: 982 последна промяна: 15:42:12, 26 март 2018