Възлагане на обществена поръчка чрез Договаряне без предварително обявление, с предмет: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.0

Възлагане на обществена поръчка чрез Договаряне без предварително обявление, с предмет: „Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 06.0

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0009
Публикувано на: четвъртък, 01 март 2018
Валидно до: четвъртък, 01 март 2018, 16:57

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Възлагане на обществена поръчка чрез Договаряне без предварително обявление, с предмет: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание - BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 - 06.07.2018 г. (пет нощувки) за 630 участника по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Настаняване на 250 души в двойна стая с включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. - 06.07.2018 г.;

Обособена позиция № 2: Настаняване на 100 души в двойна и/или тройна стая с включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. - 06.07.2018 г.;

Обособена позиция № 3: Настаняване на 200 души в двойна и/или тройна стая с нощувка включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. - 06.07.2018 г.;

Обособена позиция № 4: Настаняване на 80 души в двойна и/или тройна стая с нощувка включена нощувка, закуска, обяд и вечеря на човек, за периода от 01.07.2018 г. - 06.07.2018 г."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки"

тел.: 056/907242

факс: 056/841996

електронна поща: d.georgieva@burgas.bg 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0009

свали като pdf разглеждания: 1027 последна промяна: 17:08:46, 01 март 2018