Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0012
Публикувано на: сряда, 28 март 2018
Валидно до: вторник, 08 май 2018, 17:15

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители с бюджети по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас;
Обособена позиция 2 - Младежки културен център Бургас;
Обособена позиция 3 - Обект: Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва";
Обособена позиция 4- Общинско радио Бургас;
Обособена позиция 5- Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти"
Обособена позиция 6- Общинско предприятие "Транспорт";
Обособена позиция 7 - Авиомузей Бургас", Летище Бургас, кв. Сарафово."
 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0012

свали като pdf разглеждания: 1423 последна промяна: 09:57:26, 17 август 2018