Процедура на Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН

Процедура на Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0023
Публикувано на: вторник, 12 юни 2018
Валидно до: сряда, 20 юни 2018, 14:00

Информация за преписката

Възложител: Община Бургас

Процедура: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП

Описание: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС", ВКЛЮЧВАЩ: ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА А - Модул А - Закрит Плувен комплекс и Модул В - Наземен паркинг; ПЪРВИ ЕТАП, ФАЗА Б - Модул Б - Покривна градина - "зелн мъх"; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 1: - Модул Г - Футболно игрище, Модул Е - открити тенис кортове и Модул Й - надземен паркинг за 137 автомобила; ВТОРИ ЕТАП, Подетап 2: - Модул Д - съблекални, кафене, WC и др., Модул Е - съблекалня и Модул К - подвижни трибуни за 52 места."

 

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - главен юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки"

тел.: 056/907242


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0023

свали като pdf разглеждания: 1236 последна промяна: 21:49:24, 12 юни 2018