Съобщение за промяна в в датата за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютъ

Съобщение за промяна в в датата за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютъ

Уникален номер в регистъра на АОП:9075393
Публикувано на: сряда, 02 май 2018
Валидно до: петък, 04 май 2018, 17:15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

        На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за промяна в датата за отваряне на офертите за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас". Обявената дата съгласно обявата за обществена поръчка и информацията за публикувана обява се променя на 08.05.2018 год. Часът и мястото на отваряне на офертите за участие остават непроменени.

 

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075393

свали като pdf разглеждания: 863 последна промяна: 17:21:48, 02 май 2018