Процедура на договаряне без предварително обявление, по чл.79 ал1 т.1 от ЗОП, с предмет „Кетъринг за събитие „Европейски морски ден“

Процедура на договаряне без предварително обявление, по чл.79 ал1 т.1 от ЗОП, с предмет „Кетъринг за събитие „Европейски морски ден“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0016
Публикувано на: петък, 04 май 2018
Валидно до: петък, 04 май 2018, 11:58

 

Процедура на договаряне без предварително обявление, по чл.79 ал1 т.1 от ЗОП, с предмет: "Кетъринг за събитие "Европейски морски ден"

Настоящата поръчка се възлага на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като са кумулативно са налице  и двете предпоставки - не са подадени оферти по ОП2  и липсва

съществена промяна на първоначално обявените условия на поръчката. Предходната поръчка е открита процедура с предмет: "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции.

"Европейски морски ден" е основно събитие на Генерална дирекция Морско дело и рибарство на Европейската комисия, организирано и провеждано веднъж годишно в различен регион на Европа, на различна тема, актуална към дадения момент и отразяваща спецификите на региона, където се провежда събитието.

Европейският морски ден в Бургас ще се проведе в периода 31.05 - 01.06.2018 г., като е необходимо да бъде осигурен кетъринг за участниците.

 

 

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0016

свали като pdf разглеждания: 1178 последна промяна: 14:56:50, 17 май 2018