Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 7 от ЗОП, с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие "Чистота Еко".

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 7 от ЗОП, с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие "Чистота Еко".

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0018
Публикувано на: сряда, 09 май 2018
Валидно до: сряда, 09 май 2018, 13:44

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 7 от ЗОП, с предмет: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на Общинско предприятие "Чистота Еко".


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0018

свали като pdf разглеждания: 813 последна промяна: 09:25:50, 11 юни 2018