Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по ком

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по ком

Уникален номер в регистъра на АОП:9075739
Публикувано на: вторник, 08 май 2018
Валидно до: петък, 11 май 2018, 17:15

 Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: "Структурно окабеляване и изграждане на видеонаблюдение за Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас."

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075739

свали като pdf разглеждания: 835 последна промяна: 14:19:27, 08 май 2018