Процедура по договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" , с предмет:„Преработка на работен инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона „Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII

Процедура по договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" , с предмет:„Преработка на работен инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона „Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0034
Публикувано на: четвъртък, 23 август 2018
Валидно до: понеделник, 03 септември 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Процедура по договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" , с предмет:"Преработка на работен инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" 

гр. Бургас, 2018 г.

 

Срок за подаване на оферта : до 17.15 ч. на 03.09.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:04.09.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас.

 

На заседанието на комисията могат да присъства участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0034

свали като pdf разглеждания: 1072 последна промяна: 12:54:47, 17 октомври 2018