С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно назначаване на жури във връзка с обществена поръчка с предмет: „Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно назначаване на жури във връзка с обществена поръчка с предмет: „Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0030
Публикувано на: четвъртък, 13 септември 2018
Валидно до: четвъртък, 27 септември 2018, 17:15

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно назначаване на жури във връзка с обществена поръчка с предмет: "Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)"

 

 

На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), и във връзка с обществена поръчка с предмет:  "Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0030,

Oбявява, че със Заповед №2513/13.09.2018г. на Йорданка Бенова-Ананиева - Заместник-кмет при Община Бургас / Длъжностно лице, по чл.7, ал.1 от ЗОП, упълномощено със Заповед № 1190/04.05.2016 г. на Кмета на Община Бургас/ е назначено във връзка с провеждането на горепосочената обществена поръчка членове на жури в следния състав, а именно:

 

Председател:

                     Петър Парушев-Началник на Отдел " Култура", при Община Бургас;

 

Членове:

  1. Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас;

  2. Ненчо Русев- представител от Управителния съвет на "Дружество на художниците- Бургас";

  3. арх. Венета Иванова- Гл. експерт "ГАТИ ", при Община Бургас;

  4. Николай Дубаров- Гл. експерт- Художник, при Община Бургас.

 

 

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35432

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0030

свали като pdf разглеждания: 1249 последна промяна: 17:18:48, 13 септември 2018