Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Концепция и доставка на коледна украса на Община Бургас във връзка с коледно-новогодишни празници 2018 година“

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Концепция и доставка на коледна украса на Община Бургас във връзка с коледно-новогодишни празници 2018 година“

Уникален номер в регистъра на АОП:9081857
Публикувано на: петък, 12 октомври 2018
Валидно до: петък, 19 октомври 2018, 17:15

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: "Концепция и доставка на коледна украса на Община Бургас във връзка с коледно-новогодишни празници 2018 година" 

 

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.10.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.10.2018 г. от 11:30 ч. в сградата на община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" в община Бургас - 056 / 907- 276.

По техническата част: Петър Парушев - началник отдел "Култура" при община Бургас, тел: 056/840 480.

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081857

свали като pdf разглеждания: 981 последна промяна: 10:43:34, 04 януари 2019