СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)“

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЪОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0030
Публикувано на: петък, 02 ноември 2018
Валидно до: вторник, 06 ноември 2018, 11:00

 

На основание чл. 91, ал. 3 и 4 от ППЗОП на 06.11.2018г. от 11.00ч. в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" № 26 ще се проведе публично заседание на журито.

На публичното заседание имат право да присъстват участниците в конкурса, техни

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово

осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35432

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0030

свали като pdf разглеждания: 943 последна промяна: 15:16:11, 05 ноември 2018