Процедура на Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас“

Процедура на Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0056
Публикувано на: вторник, 11 декември 2018
Валидно до: петък, 21 декември 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ПОКАНА

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас", към Решение № 3351/23.11.2018 г.,

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 27.12.2018 г. от 11:30 ч. , в сградата на Община Бургас.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Гергана Стоянова - ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 288

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0056

свали като pdf разглеждания: 2227 последна промяна: 13:52:44, 11 януари 2019