Възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас

Възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:9084776
Публикувано на: четвъртък, 10 януари 2019
Валидно до: понеделник, 21 януари 2019, 17:15

Възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект "РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ - ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН - ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК" (DBS Gateway Region) № DTP1-1-050-3.1, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014- 2020", Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион, специфична цел "Подкрепа на екологични и сигурни транспортни системи и балансирана достъпност на градските и селските райони

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37099


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9084776

свали като pdf разглеждания: 529 последна промяна: 11:21:24, 07 март 2019