Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 "в" от ЗОП с предмет: „Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление“.

Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 "в" от ЗОП с предмет: „Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление“.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-20
Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: сряда, 27 март 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ПОКАНА

 

 На основание чл. 79, ал. 1, т. 3 "в" от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, с предмет на поръчката: "Актуализация на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление" .

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 28.03.2019г. от 11:00 ч. , в сградата на Община Бургас.

 

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт

тел: 056/907 276

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-20

свали като pdf разглеждания: 1044 последна промяна: 16:09:03, 23 април 2019