Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и

Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0009
Публикувано на: понеделник, 25 февруари 2019
Валидно до: вторник, 05 март 2019, 11:00

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ПОКАНА

 

 На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ще се проведе договаряне без предварително обявление с предмет: "Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и  от второстепенни разпоредители с бюджети" по обособени позиции: Обособена позиция № 1  "Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас"; Обособена позиция № 2 "Младежки културен център Бургас"; Обособена позиция № 3 "Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва" .

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 05.03.2019г. от 11:00 ч. , в сградата на Община Бургас.

 

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт

тел: 056/907 276

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 


 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0009

свали като pdf разглеждания: 404 последна промяна: 17:05:07, 29 март 2019