Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата ин

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата ин

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0008
Публикувано на: понеделник, 25 февруари 2019
Валидно до: вторник, 05 март 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект "Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас до о.т. 54, по плана на кв. Лозово, гр.Бургас и изграждане на нова велосипедна алея от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас."

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

06.03.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

 

 

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0008

свали като pdf разглеждания: 406 последна промяна: 09:23:29, 15 април 2019