СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосип

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосип

Публикувано на: сряда, 08 май 2019
Валидно до: сряда, 08 май 2019, 17:46

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване"

 

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1 т. 5 от ЗОП, Възложителят прекратява обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване", номер на обявата 1071/25.04.2019г., публикувана в профила на купувача на интернет адрес: https://www.burgas.bg/bg/news/details/62/38249, уникален номер в РОП № 9087853, тъй като са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена процедурата.

Допусната е техническа грешка при изписването на прогнозната стойност на поръчката. Посочената стойност в обявата и техническите спецификации представлява максималният финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на поръчката с включен ДДС, а не както е отбелязано без ДДС.

 

Линк към профила на поръчката - https://www.burgas.bg/bg/news/details/62/38249

 


свали като pdf разглеждания: 1647 последна промяна: 17:58:10, 08 май 2019