„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0038
Публикувано на: понеделник, 01 юли 2019
Валидно до: сряда, 24 юли 2019, 17:15

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

        "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: "Доставка на зимни якета от естествена напа от ДРД-ярешка кожа, част от униформеното облекло на служителите от дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", отдел "Общофункционален контрол";

Обособена позиция №2: "Доставка на обувки за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК."

Обособена позиция № 3: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас

Обособена позиция №4:  "Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти" извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция № 5: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Спортни имоти";

Обособена позиция № 6: "Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт", извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция № 7: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Транспорт";

Обособена позиция № 8:  "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Чистота еко";

Линк към съобщение за отваря и оповестяване на ценови оферти - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39807


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0038

свали като pdf разглеждания: 618 последна промяна: 17:56:00, 16 януари 2020