Процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет: "Разпределение и снабдяване с природен газ за нуждите на на Община Бургас"

Процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет: "Разпределение и снабдяване с природен газ за нуждите на на Община Бургас"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0048
Публикувано на: четвъртък, 03 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 03 октомври 2019, 09:21

Процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет: "Разпределение и снабдяване с природен газ за нуждите на Община Бургас"

 

Лица за контакт:

Валерия Димитрова - 056 907 288

Дарина Ганева - 056 907 350


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0048

свали като pdf разглеждания: 904 последна промяна: 13:37:36, 29 ноември 2019