С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно обявяване резултатите от оценяването и класирането на проектите в открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно обявяване резултатите от оценяването и класирането на проектите в открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0040
Публикувано на: вторник, 01 октомври 2019
Валидно до: петък, 04 октомври 2019, 11:00

На основание чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Журито за разглеждане и оценка на представените проекти в открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника), ще oбяви резултатите от оценяването и класирането на проектите, в публично заседание, което ще се състои на 04.10.2019г. (петък) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

    На заседанието ще се съобщят имената на участниците, чиито проекти са класирани. Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Линк към конкурса: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0040

свали като pdf разглеждания: 681 последна промяна: 12:26:31, 01 октомври 2019