Възлагане на обществена поръчка чрез покана до покана до определени лица, с предмет: „Актуализиране на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска“, ул. „Богориди“, ул. „Св. Св. Кирил

Възлагане на обществена поръчка чрез покана до покана до определени лица, с предмет: „Актуализиране на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска“, ул. „Богориди“, ул. „Св. Св. Кирил

Публикувано на: вторник, 08 октомври 2019
Валидно до: петък, 18 октомври 2019, 17:15

Община Бургас, на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и чл. 12, ал. 1, чл. 18, ал. 2 и § 2, т. 9а от ЗАПСП, поради необходимостта от актуализиране на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. "Александровска", ул. "Богориди", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас III-ти етап": "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. "Александровска" от ул. "Васил Левски" до бул. "Сан Стефано" - о.т. 795,1455,399,400,1518,24,176А",  отправя покана към изпълнителя на инвестиционния проект да извърши актуализиране на същия.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", тел.: 056/907242, факс: 056/841996.


Електронна преписка


свали като pdf разглеждания: 597 последна промяна: 11:03:43, 22 октомври 2019