Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”

Публикувано на: четвъртък, 07 януари 2010
Валидно до: понеделник, 11 януари 2010, 11:00

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”- №93-00-1523/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 11.01.2010г. /понеделник/, 11:00ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, ет. 4, стая 405.


свали като pdf разглеждания: 4199 последна промяна: 09:33:50, 07 януари 2010