Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен П

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен П

Публикувано на: вторник, 19 януари 2010
Валидно до: петък, 22 януари 2010, 10:00

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до бл. 451 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 3. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за обслужваща улица в ж.к. "Изгрев” до жил. бл. 136-139 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 4. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за обслужваща улица и паркинг в ж.к. "Изгрев” между жил. бл. 64 и 168 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 5. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за обслужваща улица в ж.к. "Изгрев” между жил. бл. 25 и 68 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 6. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за обслужващи улици и паркинги в ж.к. "Славейков” между жил. бл. 55 и 56 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 7. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за обслужващи улици в ж.к. "Лазур” (северно от ул. "Копривщица”) в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 8. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за продължение на ул. "Янко Комитов” до СМК в съответствие с одобрен ПУР на ПЗ "Север”. Позиция 9. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП  за улици в кв. 3,14,15 кв. Крайморие в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 10. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица "Резовска” в кв. Сарафово в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 11. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица "Кавали” в кв. "Долно Езерово” в съответствие с одобрен ПУР.”, гр. Бургас” - № 93-00-1454/2009г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 22.01.2010 г. /петък/, 10:00ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 407.

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 5007 последна промяна: 13:05:52, 19 януари 2010