Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижим

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижим

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0001
Публикувано на: вторник, 19 януари 2010
Валидно до: сряда, 10 февруари 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

 "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 3. Разпространение на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г.”.

 

 

2010 г.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0001

свали като pdf разглеждания: 15954 последна промяна: 15:59:19, 19 януари 2010