Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Подготовка на пилотен модел на ПЧП – „Изграждане на плувен и Спортен комплекс „Славейков”” и стъпки за прилагането му”

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Подготовка на пилотен модел на ПЧП – „Изграждане на плувен и Спортен комплекс „Славейков”” и стъпки за прилагането му”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0002
Публикувано на: вторник, 02 февруари 2010
Валидно до: вторник, 23 февруари 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС, Дирекция "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”, 

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ Подготовка на пилотен модел на ПЧП – "Изграждане на плувен и

Спортен комплекс "Славейков”” и стъпки за прилагането му”

Дейността се изпълнява в рамките на проект Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район”,

Финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет”

Договор реф. №: А08-14-38-C/10.02.2009

За повече информация вижте приложената документация

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0002

свали като pdf разглеждания: 16599 последна промяна: 17:45:00, 02 февруари 2010