Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0005
Публикувано на: вторник, 09 февруари 2010
Валидно до: понеделник, 22 март 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас”.

 

 

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0005

свали като pdf разглеждания: 11478 последна промяна: 10:19:57, 09 февруари 2010