Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху

Публикувано на: сряда, 17 февруари 2010
Валидно до: петък, 19 февруари 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Позиция 1. Отпечатване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 2. Сгъване и пликоване на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г. Позиция 3. Разпространение на съобщения по ЗМДТ за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 г.”– гр.Бургас № 93-00-1824/2010 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 19.02.2010 г. /петък/, 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала.


свали като pdf разглеждания: 3871 последна промяна: 09:28:31, 17 февруари 2010