Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0007
Публикувано на: петък, 19 февруари 2010
Валидно до: четвъртък, 01 април 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обезпечаване на нуждите на Община Бургас
от хотелско настаняване."

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0007

свали като pdf разглеждания: 17754 последна промяна: 15:00:22, 19 февруари 2010