Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас ”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0009
Публикувано на: петък, 05 март 2010
Валидно до: четвъртък, 15 април 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас "

2010 г.

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0009

свали като pdf разглеждания: 16008 последна промяна: 17:18:30, 05 март 2010