Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спе

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спе

Публикувано на: вторник, 23 март 2010
Валидно до: четвъртък, 25 март 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Позиция 1. Доставка на консумативи за копирни машини  съгласно приложена техническа спецификация. Позиция 2. Доставка на консумативи за принтери съгласно приложена техническа спецификация.”– гр.Бургас № 93-00-23/2010 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 25.03.2010 г. /четвъртък/, 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 414.


свали като pdf разглеждания: 4597 последна промяна: 09:21:24, 23 март 2010