Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0011
Публикувано на: четвъртък, 01 април 2010
Валидно до: понеделник, 26 април 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

2010 г.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0011

свали като pdf разглеждания: 16223 последна промяна: 14:15:42, 01 април 2010