Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Под

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Под

Публикувано на: вторник, 06 април 2010
Валидно до: петък, 09 април 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. "Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.; 5. Вечеря, съгласно Приложение №1 и Приложение №2”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 09.04.2010 г. (петък) от 10,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 3, стая 307.


свали като pdf разглеждания: 4261 последна промяна: 14:35:42, 06 април 2010