Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0012
Публикувано на: петък, 09 април 2010
Валидно до: петък, 21 май 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0012

свали като pdf разглеждания: 12881 последна промяна: 16:24:38, 09 април 2010