Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0018
Публикувано на: вторник, 20 април 2010
Валидно до: петък, 14 май 2010, 16:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС И СЦЕНА НА ОТКРИТО "ОХЛЮВА” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС”

Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 РО001/1.1-01/2007/045

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Оперативна програма  "Регионално развитие”2007 – 2013г.

 

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0018

свали като pdf разглеждания: 18972 последна промяна: 17:10:33, 20 април 2010