Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0019
Публикувано на: вторник, 27 април 2010
Валидно до: понеделник, 07 юни 2010, 16:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви-плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия. № 7. Хигиенни, санитарни материали и консумативи. № 8. Почистващи препарати и дезинфектанти”.

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0019

свали като pdf разглеждания: 16546 последна промяна: 17:31:37, 27 април 2010