Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0020
Публикувано на: петък, 30 април 2010
Валидно до: петък, 11 юни 2010, 16:00

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас

 

2010 г.

Освободени гаранции за участие:

На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 09.07.2010г.

      1.Консорциум "Страбаг изток І"

      2. Сдружение "Трейс Бургас-Пи Ес Ай"

      3. "Пътстрой" ООД

      4. "Път 2004"ООД

На основание чл.62, ал.1, т.2, предл.второ от ЗОП на 30.09.2010г.

      1."Технопътстрой"ЕООД

На основание чл.62, ал.1, т.2, предл.първо на 30.09.2010г.

      1."Технострой - инженеринг 99"АД

      2. "Бургаспътстрой"АДЗа детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0020

свали като pdf разглеждания: 22734 последна промяна: 11:56:39, 22 юли 2015