Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. „Победа – ІV етап”, община Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. „Победа – ІV етап”, община Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0021
Публикувано на: понеделник, 03 май 2010
Валидно до: понеделник, 03 май 2010, 17:10

ОБЩИНА БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. "Победа – ІV етап”, община Бургас.”За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0021

свали като pdf разглеждания: 20697 последна промяна: 17:10:24, 03 май 2010