Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0022
Публикувано на: вторник, 04 май 2010
Валидно до: четвъртък, 17 юни 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Лот 1. ОУ "Антон Страшимиров”, СОУ "Константин Преславски”, ОУ "Св. Княз Борис І-ви”, ОУ "Иван Вазов”, СОУ "Йордан Йовков”, ПГАЕ "Гео Милев” и ГПНЕ "Гьоте” и Лот 2. ЦДГ № 10 "Слънце”, ЦДГ № 19 "Ален мак”, ОДЗ № 2 "Звездица – Зорница” и ЦДГ № 29 "Моряче”.

 

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0022

свали като pdf разглеждания: 18106 последна промяна: 15:23:08, 04 май 2010