Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0023
Публикувано на: вторник, 04 май 2010
Валидно до: вторник, 01 юни 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”.

 

 

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0023

свали като pdf разглеждания: 3788 последна промяна: 16:56:13, 04 май 2010