Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0024
Публикувано на: вторник, 04 май 2010
Валидно до: четвъртък, 17 юни 2010, 16:00

Документация относно: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас.”За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0024

свали като pdf разглеждания: 14478 последна промяна: 18:16:09, 04 май 2010