Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0027
Публикувано на: петък, 21 май 2010
Валидно до: петък, 02 юли 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Реконструкция на улица “Александър Велики”, гр. Бургас”.

 

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0027

свали като pdf разглеждания: 13144 последна промяна: 16:48:50, 21 май 2010