Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна г

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна г

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0034
Публикувано на: понеделник, 28 юни 2010
Валидно до: понеделник, 09 август 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на  Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. «Александровска» от пл. «Царица Йоанна» до пл. «Тройката», ул. «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Бургас;”

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект "Реконструкция на ул. «Генерал Гурко», ул. «Адам Мицкевич» - гр. Бургас;”

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект: "Възстановяване на декоративна стена «Стената на приказките» и водно огледало - Приморски парк, гр. Бургас;”

Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор в строителството и издаване на технически паспорт за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортна площадка Дом Надежда, ж.к. Република УПИ II, кв. 172,. гр. Бургас и пространството, заключено между бул. «Иван Вазов», ул. «Хан Крум» и ул. «Цар Петър» - гр. Бургас”

            2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0034

свали като pdf разглеждания: 8052 последна промяна: 16:57:17, 28 юни 2010