Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, ри

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, ри

Публикувано на: четвъртък, 01 юли 2010
Валидно до: четвъртък, 01 юли 2010, 14:27

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви- плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия. № 7. Хигиенни, санитарни материали и консумативи. № 8. Почистващи препарати и дезинфектанти”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 02.07.2010 г. (петък), от 14, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 


свали като pdf разглеждания: 4331 последна промяна: 14:27:14, 01 юли 2010