Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456, в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456, в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к.

Публикувано на: вторник, 06 юли 2010
Валидно до: четвъртък, 08 юли 2010, 10:00

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улица "Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456,   в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к. Възраждане”, гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 08.07.2010 г. (четвъртък), от 10, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 4.

 


свали като pdf разглеждания: 3853 последна промяна: 16:40:04, 06 юли 2010