Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас"

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас"

Публикувано на: вторник, 06 юли 2010
Валидно до: четвъртък, 08 юли 2010, 14:30

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас", гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 08.07.2010 г. (четвъртък), от 14,30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26.


свали като pdf разглеждания: 2966 последна промяна: 16:46:17, 06 юли 2010