Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център „Морско Казино” и Сцена на открито „Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьор

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център „Морско Казино” и Сцена на открито „Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьор

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0039
Публикувано на: петък, 09 юли 2010
Валидно до: четвъртък, 05 август 2010, 16:00

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлювас четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално – охранителна техника , пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център "Морско казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка и монтаж на техника за озвучаване и сценично осветление за обекти: Младежки културен център, Културен център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка и монтаж на видео и презентационна техника за обекти: Младежки културен център и Културен център "Морско Казино”, компютърни и комуникационни системи за Културен център "Морско Казино”, по проект: "Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0039

свали като pdf разглеждания: 18721 последна промяна: 18:37:58, 09 юли 2010