Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, гр. Бургас".

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, гр. Бургас".

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0044
Публикувано на: четвъртък, 26 август 2010
Валидно до: понеделник, 20 септември 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, гр. Бургас".

2010г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0044

свали като pdf разглеждания: 12778 последна промяна: 17:29:50, 26 август 2010